Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.3.2021

Drahí veriaci, keďže aj tohtoročnú Veľkú noc s jej obradmi opäť slávime neverejne – bez účasti vás veriacich – ponúkame vám možnosť aktívne sa zapojiť do slávení jednotlivých obradov, naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• Pondelok: o 18 00 hod. Liturgia vopred posvätených darov.

• Utorok: o 18 00 hod. Liturgia vopred posvätených darov.

• Streda: novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.

• Svätý a veľký štvrtok: o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + strasti

• Svätý a veľký piatok: – prikázaný sviatok – zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! – ráno 8 00 hod. Kráľovské hodinky a poobede o 15 00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

• Svätá a veľká sobotu: ráno o 8 00 hod. Jeruzalemská utiereň, o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, večer 20 00 hod. Nadhrobná polnočnica.

• Svätá a veľká nedeľa Paschy: ráno o 5 00 hod. Utiereň vzkriesenia + Požehnanie pokrmov, sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská). Poobede od 15 00 hod. večiereň.

• Svetlý pondelok je prikázaný sviatok: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

• Svetlý utorok je odporúčaný sviatok: sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

V nedeľu Paschy, 4. apríla, bude TV LUX vysielať priamy prenos bohoslužieb z nášho katedrálneho chrámu, ktoré bude sláviť o. arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. o 7 00 hod. bude paschálna utiereň s požehnaním pokrmov a po jej skončení (cca 8 00 hod.) archijerejská sv. liturgia. Povzbudzujeme vás k účasti práve na týchto obradoch. Požehnanie paschálnych pokrmov bude prebiehať prostredníctvom priameho prenosu predovšetkým z katedrálneho chrámu na nedeľu Paschy vladykom Jánom podľa skôr uvedeného programu. Taktiež aj my budeme požehnávať pokrmy s úmyslom pre celú farnosť.

Ohlášky:
Dalibor Jambor, náb. gréckokatolíckeho, bývajúci v Havaji a Simona Berezná, náb. gréckokatolíckeho, bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár