Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 21.3.2021

V dňoch 21. – 23. 03. 2021 budeme prežívať otvorenie jubilejného roka pri príležitosti sto rokov prebývania redemptoristov v Stropkove. Tieto dni sa rozhodol s nami prežiť aj náš o. protoihumenom Metod Marcel Lukačik CSsR,

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• PONDELOK 22.3.2021- o. 17 30 hod. Akatist požehnania rodín, a o. 18 00 hod. sv. liturgia s o. protoihumenom Metodom Marcelom Lukačikom CSsR,

• UTOROK 23.3.2021- o. 17 30 hod. Moleben k blaženému. M. Trčkovi, a o. 18 00 hod. sv. liturgia s o. protoihumenom Metodom Marcelom Lukačikom CSsR,

• STREDA 24.3.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.

• ŠTVRTOK 25.3.2021 na prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

• PIATOK 26.3.2021 – krížová cesta o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.

• SOBOTA 27.3.2021: sv. liturgia o 7 00 hod. a po nej Moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime Rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.

• NEDEĽA 28.3.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská). Pri oboch liturgiách bude požehnanie ratolestí.

Ohlášky:
Dalibor Jambor, náb. gréckokatolíckeho, bývajúci v Havaji a Simona Berezná, náb. gréckokatolíckeho, bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár