Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 14.5.2023

Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. bude stretnutie kurátorov v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime prvú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok:. mame prikázaný sviatok Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katolícke masmédia.
Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu v kláštore.

Ohlášky:

Erik Majerník bývajúci v Stropkove a Petra Kočišová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Vladimír Jurčišin bývajúci v Stropkove a Klaudia Cinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár