Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.4.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na seminár. Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Pozývame vás na Turistický deň Prešovskej archieparchie s vladykom Petrom. Uskutoční sa v pondelok 1. mája. Trasa aj bližšie informácie sú uvedené na plagáte, ktorý nájdete na nástenke. V prípade záujmu sa nahláste u o. Jozefa Vojtilu osobne alebo telefonicky, a to čím skôr.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár