Liturgický program v priebehu týždňa:

Oznamy Stropkov 02.04.2023

Teraz po liturgii bude myrovanie. Poobede od 16 00 hod. bude spovedanie pred sviatkami Paschy. Spovedať sa bude tu chráme a v suteréne. Budeme viacerí kňazi, chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Dnes Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke.

Liturgický program od pondelka do stredy: ranné sv. liturgie nebudú!!! a večer o 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov. V stredu o 17 30 hod. bude Novene k MUP.

Liturgický program počas svätého Trojdňa:

Svätý a veľký štvrtok o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + strasti.

Svätý a veľký piatok – prikázaný sviatok – zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! – ráno 8 00 hod. Kráľovské hodinky a poobede o 15 00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

Svätá a veľká sobotu ráno o 8 00 hod. Jeruzalemská utiereň, o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, večer 20 00 hod. Nadhrobná polnočnica.

Liturgický program počas nedele Paschy a Svetlého pondelka a utorka:

Svätá a veľká nedeľa Paschy ráno o 5 00 hod. Utiereň vzkriesenia + Požehnanie pokrmov sv. liturgie 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod.. Večerná sv. liturgia nebude. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie. Poobede od 15 00 hod. Vás srdečne pozývame na večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok: 8 00 hod. sv. liturgia, 9 30 hod. sv. liturgia, 11 00 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia nebude.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

Vzadu na stolíku sa môžete zapisovať k poklone pri Božom hrobe. Srdečne Vás chceme k tomu povzbudiť.
Celý liturgický program slávenia počas sviatkov sa nachádza na nástenke pred chrámom, alebo na internetovej stránke.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár