Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 5.2.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na podporný fond I. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu budeme sláviť prvú zádušnú sobotu sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Papiere s hramotami sú vzadu na stolíku.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Oznam: Biblické stretnutie žien zajtra nebude. Prekladá sa na pondelok 13.2.2023.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA, 13.-19.2.2023
14.2.2023, utorok v rámci národného týždňa manželstva budeme žehnať manželom v našom chráme počas kňazských žehnajúcich modlitieb.
17.2.2023, piatok, Chrám biskupa Hopka, Adorácia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie zamerané na manželstvá.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár