Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.12.2022

O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v suteréne chrámu.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Poobede o 15 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista.

Spovedanie chorých bude v piatok od 8 00 hod. Tých, ktorí nechodia na prvé piatky, zapíšte mena a adresu v sakristii.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár