Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.6.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia bude len dve 8 00, a o 10 00 hod. je vyhradená pre rodinných príslušníkov detí, ktoré idú na slávnostné sv. prijímanie a večer o 18 00 hod.

Na nástenke nájdete plagát s pozvaním na letné stretnutie mládeže v Juskovej Voli.

Oznam: Ponúkame knihu: VZKRIESENIE SRDCA. Autor je o. Ľuboslav Petričko. Cena 7,00 €,-

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár