Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 9.10.2022

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu si pripomíname spomienku na rehoľného brata, redemptoristu sv. Gerarda Majellu (patróna matiek, žien v požehnanom stave, patróna dobrej spovede). Srdečne pozývame všetkých, osobitne ženy (manželské páry), ktoré majú problém pri počatí bábätka. Ženy, ktoré majú problém s donosením bábätka, ale aj tých, ktorý si chcú si vykonať dobrú svätú spoveď. Moleben s požehnaním so šatkou sv. Gerarda bude o 17 00 hod.

Oznam: Piatok 21.októbra 2022 o 17 00 hod. bude slávená starobylá liturgia svätého Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Hlavným celebrantom bude vladyka Milan Chautur. Kňazský Zbor sv. Jakuba svojim spevom bude doprevádzal tuto liturgii.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Počas celého mesiaca október vás pozývame k modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ho najmä v chráme pred rannými či večernými sv. liturgiami, aby sme obnovili to, čo tu kedysi bolo zaužívané.

Oznam: Pozývame vás na duchovnú obnovu pre ženy, ktorá sa bude konať 14. – 15.10. 2022 pod vedením sr. Benediktíny z Kongregácie sestier Matky v dolnej farnosti. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke.

Ohlášky:
Tomáš Palička bývajúci v Bukovciach a Simona Maťašová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Radoslav Gajdoš bývajúci v Stropkove a Jana Jaremová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár