Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 2.10.2022

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Večer o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Každú sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod. Tiež pozývame záujemcov o liturgický spev každú sobotu o 14 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Na budúci víkend, t. j. 8. – 9. 10. 2022 sa v Michalovciach uskutoční odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Program tejto odpustovej slávnosti nájdete na nástenke pred chrámom.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Oznam: Kto ma záujem o stolový gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 2,80 €,-

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Počas celého mesiaca október vás pozývame k modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ho najmä v chráme pred rannými či večernými sv. liturgiami, aby sme obnovili to, čo tu kedysi bolo zaužívané.

Oznam: Pozývame vás na duchovné cvičenia pre mužov a ženy ktoré budú v kláštore v termíne od 21. – 23.10. 2022. Cena za stravu a ubytovanie je 46.00 €-, Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke alebo u o. Pavla Tomka

Ohlášky:
Tomáš Palička bývajúci v Bukovciach a Simona Maťašová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Radoslav Gajdoš bývajúci v Stropkove a Jana Jaremová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár