Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.9.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na podporný fond. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Zajtra, v pondelok po večernej sv. liturgii o 19 15 hod. bude pokračovať stretnutie žien o biblických postavách.

V stredu je sviatok Povýšenia svätého Kríža. – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod., poobede o 16 00 hod., o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Vo štvrtok je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. Po večernej sv. liturgii o 19 00 hod. je nácvik chrámového zboru.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

V sobotu srdečne pozývame na nácvik liturgického spevu. Na budúcu sobotu tento spev bude výnimočne o 13 00 hod. v našom chráme. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v liturgickom speve.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude mimoriadna zbierka na stavbu Pastoračného centra s ubytovaním pre kňaza v Michaľanoch. O túto zbierku nás poprosili veriaci a kňaz z tejto farnosti o. Marcel Gecej, rodák zo Stropkova. o. Marcel k nám zavíta na budúcu nedeľu a bude s nami sláviť sväté liturgie, na ktorých sa s nami podelí aj Božím slovom.

Oznam: O týždeň, 19. septembra začíname kurz KURZ ALFA na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto cíti potrebu prehĺbiť svoju vieru. Pozvaní sú aj neveriaci, ktorých môžete osloviť a pozvať. Stretnutia budú prebiehať v pondelky večer po sv. liturgiách, počas 11. týždňov. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke alebo u o. Pavla Tomka (0911 912 687). Zapísať sa môžete na papier, ktorý je na stolíku za lavicami.

Ohlášky:

Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x. Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár