Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.9.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok sv. liturgie budú ráno 7 30 hod. pre žiakov, študentov a pedagógov.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Narodenie Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na podporný fond.

Ohlášky:
Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Ján Bzdiľ bývajúci v Stropkove a Jana Janočková bývajúca v Bukovciach. Ohlasujú sa po 1x po 2x, po 3x

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár