Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 5.6.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok máme sviatok Najsvätejšej Trojice – Pondelok Svätého Ducha: sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod.

V stredu: o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia bude len dve 8 00, a o 10 00 hod. je vyhradená pre rodinných príslušníkov detí, ktoré idú na slávnostné sv. prijímanie a večer o 18 00 hod.

Oznam: Odpustovú slávnosť, budeme sláviť 2 – 3.7.2022, a Farský deň s redemptoristami sa uskutoční 5.7.2022 so začiatkom o 15 00 hod. Pozvaní sú všetci: rodiny s deťmi, mladí aj starí. Príďte sa s nami stretnúť!

Oznam: pre rodičov a deti: V termíne od 18.7. – 22.7.2022 sa organizuje Detský kresťanský letný tábor. Tento tábor bude v Kolbovciach. Cena tábora je 50 €,- Nahlásiť sa môžete čim skôr u o. Jozefa Vojtilu a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tomto tábore. Prihlášky sú vzadu na stolíku.

Ohlášky:
Matúš Baláži bývajúci v Stropkove a Martina Cimbalová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Peter Mati bývajúci v Košiciach a Mária Kimáková bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po 3x.
Ján Melník bývajúci v Bratislave a Anna Sivaková bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár