Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 22.5.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na katolícke masmédiá. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude v kláštore stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok a utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok:. mame prikázaný sviatok Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.

V sobotu : po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Stretnutie členov Arcibratstva Sv. Ruženca bude na budúcu nedeľu 29.05.2022 o 15 00 hod. Pozývame aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie.

Oznam: pre rodičov a deti: V termíne od 18.7. – 22.7.2022 sa organizuje Detský kresťanský letný tábor. Tento tábor bude v Kolbovciach. Cena tábora je 50 €,- Nahlásiť sa môžete čim skôr u o. Jozefa Vojtilu a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tomto tábore. Prihlášky sú vzadu na stolíku.

Oznam: Dnes o 16 00 hod. na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v divadelnej sále kultúrneho strediska budú ocenené osobnosti a kolektívy, ktoré prispeli ku zviditeľneniu Stropkova, medzi nimi aj spoločenstvo redemptoristov. Toto ocenenie dostaneme pri príležitosti storočnice pôsobenia v Stropkove.

Ohlášky:
Jakub Porkolab bývajúci v Stropkove a Sabína Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Miloš Chalachan bývajúci v Stropkove a Ivana Simčaková bývajúca v Tisinci. Ohlasujú sa po 2x.
Matúš Baláži bývajúci v Stropkove a Martina Cimbalová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Peter Mati bývajúci v Košiciach a Mária Kimáková bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po 1x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár