Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 03.04.2022

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho s pôstnym zamyslením. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Dnes o 19 00 hod. v rámci synody o synodalite pribiehať synodálne konzultácie. Stále ste pozvaní aj vy ostatní pripojiť sa k nám. Ďakujeme vopred za Vašu ochotu spoločne kráčať.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgie ráno nebudú, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

V piatok sv. liturgie ráno nebudú, od 8 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej modlitbe za ukončenie vojny na Ukrajine a vo svete až do 17 00 hod. Vzadu na stolíku bude vyložený papier, na ktorý sa budete môcť zapisovať na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou, aby v chráme vždy niekto bol. večer o 17 30 hod. bude krížová cesta ktorú budú viesť mladí, o 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

Sobotu sv. liturgia budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa sv. liturgie dopoludnia 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Po liturgiách bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Poobede o 15 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Paschy. Chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia.
Taktiež popoludní Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár