Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.03.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na charitu. Táto zbierka je určená na činnosť Gréckokatolíckej charity, ktorá okrem svojej bežnej práce momentálne veľmi aktívne pomáha utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny.

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Dnes o 20 30 hod. bude v TV Lux vysielaný Akatist ku Kristovým strastiam z prešovskej katedrály za mier na Ukrajine a vo svete. Môžete sa zapojiť do tejto modlitby cez túto televíziu.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 8 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej modlitbe za ukončenie vojny na Ukrajine a vo svete až do 17 00 hod. Vzadu na stolíku bude vyložený papier, na ktorý sa budete môcť zapisovať na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou, aby v chráme vždy niekto bol. O 17 30 hod bude krížová cesta, ktorú budú viesť muži – otcovia. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu budeme sláviť druhú zádušnú sobotu – sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. O 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie.

OZNAM: Ak by niekto s vás chcel prispieť finančným darom na pomoc Ukrajine mimo zbierky na charitu, môžete darovať svoj dar na účet Baziliky v Michalovciach. Tento váš dar pomôže v prípade potreby aj naším spolubratom na Ukrajine, prípadne redemptoristom ľvovskej provincie alebo ukrajinským sestrám redemptoristkám. Číslo účtu: SK30 1111 0000 0013 3513 5024. Vopred Pán Boh zaplať za každý váš dar.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár