Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.2.2022

Dnes môžete opäť pristúpiť k sv. prijímaniu nezaočkovaní v čase o 14 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

V sobotu budeme sláviť prvú zádušnú sobotu sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Papiere s hramotami sú vzadu na stolíku. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť do Ríma v dňoch 28. apríla – 1. mája 2022 letecky z Košíc spojenú s mimoriadnou audienciou pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom Františkom. Plagát púte s bližšími informáciami nájdete na nástenke.

Celý budúci týždeň prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Pozývame manželov a nielen ich, aby sa zapojili. Tohtoročná téma je „Manželský trojuholník“. Plagát s bližšími informáciami nájdete na nástenke. Vzadu za lavicami sú k tomuto Národnému týždňu manželstva trojuholníkové letáčiky pod názvom „Vezmi si ma“. Môžete si ho zobrať za dobrovoľný príspevok.

Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu: Prvá etapa činnosti gréckokatolíckych redemptoristov v Stropkove. Autor je Atanáz Mandzák CSsR. Cena 10,00 €,-

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár