Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.2.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na podporný fond.

Dnes môžete opäť pristúpiť k sv. prijímaniu nezaočkovaní v čase o 14 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 percent zo svojej dane z príjmu na našu Viceprovinciu Michalovce redemptoristov, vzadu pri časopisoch sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vás z úprimného srdca ďakujeme.

Srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť do Ríma v dňoch 28. apríla – 1. mája 2022 letecky z Košíc spojenú s mimoriadnou audienciou pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom Františkom. Plagát púte s bližšími informáciami nájdete na nástenke.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár