Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 2.1.2022

Dnes môžete opäť pristúpiť k sv. prijímaniu nezaočkovaní v čase o 14 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu – Predvečer Bohozjavenia Pána – ráno sv. liturgia nebude!!! A večer o 16 00 hod. bude Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého s veľkým svätením vody. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa + pôst! Taktiež chceli by sme Vás povzbudiť, aby v tento deň pri veľkom svätení vody sme boli voči sebe ohľaduplný a tolerantný. Ak by sa minula posvätená voda, tak potom dodatočne posvätíme vodu ešte raz.

Vo štvrtok – mame prikázaný sviatok Bohozjavenia Pána – dopoludnia sv. liturgie budú 8 00 hod., 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia o 18 00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri sv. liturgiách a piatok chorých 8 00 hod.

Oznam: Počas sviatkov (ŠT, PI a NE) môžete opäť pristúpiť k sv. prijímaniu nezaočkovaní v čase o 14 00 hod.

Ohlášky:

Richard Borovský bývajúci v Zemplínsky Klečenov a Stanislava Holodová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár