Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.12.2021

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Rozhodnutím vlády SR je od 10.12.2021 sú znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže max. 30 osôb alebo 15 m2 na osobu v režime OP (čo znamená “očkovaní a prekonaní covid-19”). Pri vstupe do chrámu je potrebné preukázať sa potvrdením, prípadne covid passom, že spĺňate vyššie uvedené podmienky. Preukazovať sa nemusia deti do 12 rokov a dvoch mesiacov. Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

Zajtra – Pondelok – sviatok sv. Štefana – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Piatok je posledný deň kalendárneho roku. V tento deň je voľnica – sv. liturgia – ráno o 8 00 hod. poobede ďakovná sv. liturgia a požehnanie s Eucharistiou o 16 00 hod.

Sobota – mame prikázaný sviatok Obrezanie Pána a sviatok sv. Bazila – dopoludnia sv. liturgie budú – 8 00 hod. (liturgia sv. Bazila Veľkého), 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia 18 00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie.

Nedeľa – sv. liturgie – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Oznam: Počas sviatkov (SO – NE) môžete opäť pristúpiť k sv. prijímaniu nezaočkovaní v čase o 14 00 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár