Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 19.12.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na charitu. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa:

Rozhodnutím vlády SR je od 10.12.2021 sú znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže max. 30 osôb alebo 25 m2 na osobu v režime OP (čo znamená “očkovaní a prekonaní covid-19”). Pri vstupe do chrámu je potrebné preukázať sa potvrdením, prípadne covid passom, že spĺňate vyššie uvedené podmienky. Preukazovať sa nemusia deti do 12 rokov a dvoch mesiacov. Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

V utorok budeme od 15 00 hod. spovedať v chráme neočkovaných a podávať sväté prijímanie podľa potreby.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Piatok – Štedrý deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. o 8 00 hod. Královské hodinky, o 15 00 hod. Večiereň s lit. Sv. Bazila Veľkého. Večer o 21 00 hod. bude Veľké povečerie s lítiou.

Kto by mal záujem mať vo svojom príbytku betlehemské svetlo, tak bude k dispozícii v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove v piatok 24.12 od 10 00 hod. do 14 00 hod.

Sobota máme prikázaný sviatok Narodenie Pána – sv. liturgie budú – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.

Nedeľa – Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – sv. liturgie budú ako na sviatok Narodenia Pána – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Oznam: spovedať budeme priebežne pred a počas svätých liturgií, každý deň až do sviatkov od 17 30 hod. podľa potreby.

Oznam: Počas sviatkov Narodenie Pána (SO – NE) môžete pristúpiť k sv. prijímaniu v režime OP po tretej sv. liturgii o 12 00 hod. a nezaočkovaní v čase 14 00 – 15 00 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár