Liturgický program v priebehu týždňa

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 7.3.2021

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.
• STREDA 10.3.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.
• PIATOK 12.3.2021 – krížová cesta o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.
• SOBOTA 13.3.2021: 4. zádušná sobota, sv. liturgiu s panychídou a hramotami o 7 00 hod
• NEDEĽA 14.3.2021: sv. liturgie sv. Bazila Veľkého o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Od 15. februára prebieha elektronické ščítanie obyvateľstva. Povzbudzujeme vás, aby sme sa nezabudli prihlásiť k svojej vlastnej gréckokatolíckej cirkvi. Tohtoročné ščítanie bude mať veľké dôsledky aj na samotné financovanie cirkvi. Ak vnímame, že gréckokatolícka cirkev je tu pre mňa a je pre mňa spoločenstvom spásy a liturgického prežívania viery, máme jedinečnú šancu ako jej to oplatiť a poďakovať.

Prajeme vám požehnaný Veľký pôst. Obetujme ho aj za skoré zastavenie pandémie a skoré osobné stretnutia v chráme.

Článok napísal Metod Lukačik