Liturgický program v priebehu týždná

Liturgický program v priebehu týždná

Oznamy Stropkov 28.2.2021

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• STREDA 3.3.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.
• PIATOK 5.3.2021 – krížová cesta o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.
• SOBOTA 6.3.2021: 3. zádušná sobota, sv. liturgiu s panychídou a hramotami o 7 00 hod
• NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ 7.3.2021: sv. liturgie sv. Bazila Veľkého o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

V tomto čase prebieha jarná zbierka na charitu. Kvôli obmedzeniam sa presúva najmä do online priestoru. Činnosť prešovskej charity tak môžeme podporiť až do konca marca 2021. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke charity www.gkcharita-po.sk alebo aj na našej farskej webovej stránke. Prispieť môžete vložiť do pokladničky v našom chráme, alebo prevodom na účet.

Od 15. februára prebieha elektronické ščítanie obyvateľstva. Povzbudzujeme vás, aby sme sa nezabudli prihlásiť k svojej vlastnej gréckokatolíckej cirkvi. Tohtoročné ščítanie bude mať veľké dôsledky aj na samotné financovanie cirkvi. Ak vnímame, že gréckokatolícka cirkev je tu pre mňa a je pre mňa spoločenstvom spásy a liturgického prežívania viery, máme jedinečnú šancu ako jej to oplatiť a poďakovať.

Prajeme vám požehnaný Veľký pôst. Obetujme ho aj za skoré zastavenie pandémie a skoré osobné stretnutia v chráme.

Článok napísal Metod Lukačik