Liturgický program v priebehu týždňa

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 21.2.2021

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• STREDA 24.2.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov.
• PIATOK 26.2.2021 – krížová cesta o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia vopred posvätených darov o 18 00 hod.
• SOBOTA 27.2.2021: 2. zádušná sobota, sv. liturgiu s panychídou a hramotami o 7 00 hod
• NEDEĽA 28.2.2021: sv. liturgie sv. Bazila Veľkého o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Ďakujeme vám za Vaše milodary na chrám, že ani v tejto náročnej chvíli nezabúdate a pomáhate. Úprimné Pán Boh zaplať!

Na dnešnú nedeľu pripadá jarná zbierka na charitu. Kvôli obmedzeniam sa presúva najmä do online priestoru. Činnosť prešovskej charity tak môžeme podporiť až do konca marca 2021. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke charity www.gkcharita-po.sk alebo aj na našej farskej webovej či FB stránke. Prispieť môžete vložiť do pokladničky v našom chráme, alebo prevodom na účet, QR kódom, osobne na centre GKCH. Prikladáme platobné údaje: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976, VS: 6622.

V pondelok 15. februára začína elektronické ščítanie obyvateľstva. Povzbudzujeme vás, aby sme sa nezabudli prihlásiť k svojej vlastnej gréckokatolíckej cirkvi. Tohtoročné ščítanie bude mať veľké dôsledky aj na samotné financovanie cirkvi. Ak vnímame, že gréckokatolícka cirkev je tu pre mňa a je pre mňa spoločenstvom spásy a liturgického prežívania viery, máme jedinečnú šancu ako jej to oplatiť a poďakovať.

Prajeme vám požehnaný Veľký pôst. Obetujme ho aj za skoré zastavenie pandémie a skoré osobné stretnutia v chráme.

Adresa:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov,
Chotčanská 93/6, 091 01 Stropkov
IČO: 31951970
DIČ: 2020782137

Ak máš túžbu podporiť rozvoj nášho chrámu, môžeš to urobiť svojím milodarom osobne alebo prevodom na farský účet:Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK66 0900 0000 0001 0466 7053
ĎAKUJEME ZA POMOC!

Článok napísal Metod Lukačik