Liturgický program v priebehu týždňa

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 14.2.2021

V pondelok – zajtra – je začiatok veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! Počas celého pôstu je v stredu a piatok zdržanlivosť od mäsa a Liturgie vopred posvätených darov.

V dňoch 15.-18.2.2021 (pondelok-štvrtok) vstúpime do Svätej štyridsiatnice spoločnou modlitbou s biskupmi našej cirkvi. Každý večer o 20 00 hod. bude vysielaný priamy prenos modlitby Veľkého povečeria s kánonom sv. Andreja Krétskeho.

Program:
15. február (pondelok), Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Prešove – vladyka Ján Babjak SJ, online prenos

16. február (utorok), Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach – vladyka Cyril Vasiľ SJ, online prenos

17. február (streda), Katedrála Povýšenia svätého kríža v Bratislave – vladyka Peter Rusnák, online prenos

18. február (štvrtok), Gréckokatolícky seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove – špirituál o. Jozef Harvilko, online prenos

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.
• STREDA 17.2.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej liturgia vopred posvätených darov.
• PIATOK 19.2.2021 – sv. liturgia vopred posvätených darov o 18 00 hod.
• SOBOTA 20.2.2021: sv. liturgia o 7 00 hod. a po nej Moleben k sv. Jozefovi nakoľko slávime Rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.
• NEDEĽA 21.2.2021: sv. liturgie sv. Bazila Veľkého. o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

V pondelok 15. februára začína elektronické ščítanie obyvateľstva. Povzbudzujeme vás, aby sme sa nezabudli prihlásiť k svojej vlastnej gréckokatolíckej cirkvi. Tohtoročné ščítanie bude mať veľké dôsledky aj na samotné financovanie cirkvi. Ak vnímame, že gréckokatolícka cirkev je tu pre mňa a je pre mňa spoločenstvom spásy a liturgického prežívania viery, máme jedinečnú šancu ako jej to oplatiť a poďakovať.

Ďakujeme vám za Vaše milodary na chrám, že ani v tejto náročnej chvíli nezabúdate a pomáhate. Úprimné Pán Boh zaplať!

Prajeme vám požehnaný Veľký pôst. Obetujme ho aj za skoré zastavenie pandémie a skoré osobné stretnutia v chráme.

Článok napísal Metod Lukačik