Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 5.12.2021

Vláda SR vyhlásením lockdownu a núdzového stavu obmedzila aj slávenie bohoslužieb. Nakoľko sa v tomto nariadení doposiaľ neuskutočnili žiadne zmeny, bohoslužby z nášho chrámu sú slávené od 25. novembra bez verejnosti. Zúčastniť sa ich dá iba on-line vysielaním.

Chceme vám byť nablízku aj naďalej cez vysielanie bohoslužieb, preto vám ponúkame on-line prenosy z nášho chrámu sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, ktoré môžete sledovať cez youtube. com.
Ponúkame vám tieto on-line prenosy
• PO: mame sviatok sv. Mikuláša – sv. liturgie ráno o 8 00 hod.

• ST: mame prikázaný sviatok. Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Sv. liturgie, ráno o 8 00 hod. novena MUP o 17 45 hod. a o 18 00 hod. sv. liturgia.

• PIA: moleben pred Narodením Ježiša Krista o 17 30 hod. sv. liturgia o 18 00 hod. a adorácia

• NE: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská).

Možná je však individuálna pastoračná služba. To znamená, že po dohodnutí si termínu sa s nami viete stretnúť a vieme vám poslúžiť (sv. spoveď, rozhovor, iné). Počas týždňa je náš chrám otvorený ku súkromnej modlitbe od rannej do večernej sv. liturgie. V nedeľu od 12.00 do 20.00 hod.
Vopred vám ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.

V našom chráme si môžete pri individuálnej návšteve zakúpiť nástenný kalendár na rok 2022 z motívom Klokočovskej Bohorodičky, knižný kalendár na rok 2022 – Cena je 3,00 €,-, stolový kalendár na rok 2022 – Cena je 2,20 €,-
Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.

Dnes do 18.00 máte možnosť vhadzovať volebné lístky, na ktorých treba zakrúžkovať 15 kandidátov. Ak by niekto ešte nemal volebný lístok, môže si ho vyzdvihnúť u o. Jozef Vojtilu. Právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok svojho života.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár