Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 31.1.2021

Už najbližšiu sobotu, 6.2.2021 budeme sláviť prvú zádušnú svätú liturgiu s panychídou a hramotami, preto ak by ste si chceli obnoviť hramoty, aby sme modlili za vašich drahých zosnulých, môžete tak urobiť počas najbližšieho týždňa vypísaním lístka na hramoty, ktorý nájdete na stolíku v našom chráme a môžete vložiť s milodarom do pripravenej obálky v chráme.

V utorok máme sviatok Stretnutia Pána.

V sobotu je prvá zádušná sobota sv. liturgia za všetkých zosnulých s panychídou a hramotami bude ráno o 7 00 hod. online

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• UTOROK 2.2.2021: na sviatok Stretnutia Pána sv. liturgie o 8 00 hod., o 18 00 hod.
• STREDA 3.2.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• SOBOTA 6.2.2021: sv. liturgiu s panychídou a hramotami o 7 00 hod
• NEDEĽA 7.2.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Článok napísal Metod Lukačik