Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 3.1.2021

Kvôli sprísneným opatreniam sa až do odvolania nebudú sláviť verejné sväté liturgie, ale iba súkromné, bez prítomnosti veriacich.

V UTOROK – Predvečer Bohozjavenia Pána – o 15 00 hod. NEVEREJNE, bude Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého s veľkým svätením vody. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa + pôst!.

Posvätenú vodu si naši drahí veriaci budete môcť prevziať po obnovení verejných bohoslužieb.

V STREDU – mame prikázaný sviatok Bohozjavenia Pána.

Chceme vám byť nablízku aj naďalej cez vysielanie bohoslužieb, preto vám ponúkame online prenosy z nášho chrámu sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, ktoré môžete sledovať cez youtube. com. Ponúkame vám tieto online prenosy
• STREDA 6.1.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).
• NEDEĽA 10.1.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Vzhľadom k aktuálnym obmedzeniam nemožno v tomto období vykonať posviacku príbytkov.

– Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne –

Ohlášky:

Dávid Drimák bývajúci v Stročíne a Kristína Jakubová bývajúca vo Tisinci. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik