Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 27.12.2020

S BOLESŤOU VÁM OZNAMUJEME, ŽE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA REGIONÁLNEJ HYGIENIČKY SA OD UTORKA, 22.12.2020, ZAKAZUJE V OKRESOCH SVIDNÍK A STROPKOV VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB. Z TOHTO DÔVODU BUDEME SLÁVIŤ SVÄTÉ LITURGIE LEN SÚKROMNE, BEZ PRÍTOMNOSTI VERIACICH AŽ DO ODVOLANIA.

Piatok máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a sv. Bazila a je voľnica.

– Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne –

Poklona pri jasličkách a osobná modlitba v chráme, – po rozhovore s hygieničkou bude možné otvoriť chrám k súkromnej modlitbe a poklone pri jasličkách, ale iba tak, že v jednom momente bude v chráme jedna rodina, alebo jedna osoba, nie skupina cudzích ľudí, lebo je to zakázané. Tak aby okrem vás nebol nik iný v chráme. Za pochopenie ďakujeme.

Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy (aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie rúška (prekrytie nosa a úst).

Chceme vám byť nablízku aj naďalej cez vysielanie bohoslužieb, preto vám ponúkame online prenosy z nášho chrámu sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, ktoré môžete sledovať cez youtube. com. Ponúkame vám tieto online prenosy
• PIATOK 1.1.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).
• NEDEĽA 3.1.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Ohlášky:
Dávid Drimák bývajúci v Stročíne a Kristína Jakubová bývajúca vo Tisinci. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik