Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.12.2020

Pred nami je týždeň v ktorom budeme sláviť sviatok Kristovho narodenia. Zároveň sme v situácii, kedy je vyhlásený lockdown a platia veľmi prísne opatrenia. Počet veriacich v chráme sa znížil na 25% – sedieť bude možné len v každom druhom rade a v lavici musí byť medzi sediacimi jedno voľné miesto. V chráme je zakázané stáť, čo sa týka hlavne zadnej časti chrámu, – aby sa sedelo len na vyznačených miestach a je k dispozícii je aj suterén.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

Štvrtok – Štedrý deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. o 8 00 hod. Královské hodinky, o 15 00 hod. Večiereň s lit. Sv. Bazila Veľkého. Večer o 21 00 hod. bude Veľké povečerie s lítiou.

Kto by mal záujem mať vo svojom príbytku betlehemské svetlo, tak skauti s Betlehemským svetlom budú v štvrtok v kláštore od 10 00 hod. do 14 00 hod.

Piatok máme prikázaný sviatok Narodenie Pána a je voľnica – sv. liturgie budú – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.

Sobota – Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – je to prikázaný sviatok – sv. liturgie budú ako na sviatok Narodenia Pána – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Na budúcu nedeľu – sviatok sv. Štefana – sv. liturgie budú – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Bohoslužobný program nasledujúcich dní si môžete pozrieť na nástenke, na našej farskej internetovej stránke a vzadu na stolíku sú lístky s bohoslužobným programom.

Ohlášky:
Dávid Drimák bývajúci v Stročíne a Kristína Jakubová bývajúca vo Tisinci. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik