Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.12.2020

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V utorok máme prikázaný sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na seminár.

Oznam: Kvôli pandémii a opatreniam, ktoré sú v našej krajine, tohto roku nebude hromadné spovedanie pred sviatkami Kristovho narodenia, pretože združovanie viacerých osôb mimo svätej liturgie je zakázané. Veľmi vás prosíme, využite možnosť pristúpiť k spovedi priebežne počas všetkých svätých liturgií až do Vianoc. Nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu, aby tesne pred sviatkami neprišlo veľké množstvo ľudí, ktorých by sme ako kňazi neboli schopní zvládnuť
.
Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu: Čarovné Sakrálne pamiatky Slovenska – na strane 268 je napísané aj o našej farnosti a našom pôsobení v Stropkove. Cena 15,00 €,-
Oznam: Kto ma záujem o knižný gréckokatolícky kalendár na rok 2021, môže si ho zakúpiť. Cena je 3,00 €,-

Článok napísal Metod Lukačik