Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 29.11.2020

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu: Čarovné Sakrálne pamiatky – na strane 268 je napísané aj o našej farnosti a našom pôsobení v Stropkove. Cena 15,00 €,-

Oznam: Kto ma záujem o knižný gréckokatolícky kalendár na rok 2021, môže si ho zakúpiť. Cena je 3,00 €,-

Článok napísal Metod Lukačik