Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 22.11.2020
Podľa platného uznesenia vlády a vyhlášky UVR je možné sláviť verejné bohoslužby pri 50 % obsadení kapacity chrámu. V praxi to pre nás znamená šachovnicové sedenie, ktoré je vyznačené. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy (aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie rúška (prekrytie nosa a úst)).

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 800 hod. (slovenská), o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Chceme vám byť nablízku aj naďalej cez vysielanie bohoslužieb, preto vám ponúkame online prenosy z nášho chrámu sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, ktoré môžete sledovať cez youtube. com. Ponúkame vám tieto online prenosy
• ST: večer s Máriou – novena MUP o 17 30 hod. a sv. liturgia
• PIA: večer s Kristom – moleben pred Narodením Ježiša Krista o 17 30 hod. sv. liturgia o 18 00 hod. a adorácia
• NE: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská).

Aj tento piatok je vyhlásený ako deň modlitby a pôstu za zastavenie pandémie.

Článok napísal Metod Lukačik