Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 8.11.2020
Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 02. novembra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii môže byť prítomných 6 osôb vrátane kňaza pri dodržaní všetkých hygienických predpisov a potvrdením o negatívnom výsledku RT -PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 07.11 do 8.11.2020. Preto ponúkame možnosť prísť na sv. liturgiu tým veriacim, ktorých úmysel sa bude sláviť.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Chrám k súkromnej modlitbe a pre duchovnú starostlivosť o veriacich bude otvorený tak ako vždy, PONDELOK – SOBOTA OD 08.00 – 18.00 HOD. NEDEĽA – OD 12.00 – 18.00 HOD.

Prosíme všetkých pri vstupe do chrámu aby si aplikovali dezinfekciu a mali riadne nasadené rúško (prekrytie nosa a úst)

Chceme vám byť nablízku aj naďalej cez vysielanie bohoslužieb, preto vám ponúkame online prenosy z nášho chrámu sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, ktoré môžete sledovať cez youtube. com. Ponúkame vám tieto online prenosy
• ST: večer s Máriou – novena MUP o 17 30 hod. a sv. liturgia
• PIA: večer s Kristom – sv. liturgia o 18 00 hod. a adorácia
• NE: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská).

Stále vás pozývame k spoločnej rodinnej modlitbe (časoslov, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, sv. ruženec a pod.) na úmysel zastavenia pandémie.
Aj tento piatok je vyhlásený ako deň modlitby a pôstu za zastavenie pandémie.

V nedeľu 15. novembra začína 40 – dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána tzv. Filipovka.

Článok napísal Metod Lukačik