Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.10.2020

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V stredu o 17. 45 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V sobotu bude večerná sv. liturgia o 18. 00 hod. – s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8. 00 hod. (slovenská), o 9. 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11. 00 hod. (slovenská). Poobede o 16. 00 hod. a 18. 00 hod.

!!! V súvislosti s mimoriadnou situáciou koronavírusu oznamujeme, že verejné bohoslužby v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove sú možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, kantora, cerkovnika, ostávajú 3 miesta pre veriacich, na koho úmysel je slávená svätá liturgia. Ďakujeme za porozumenie.!!!

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej modlitbe a adorácii pred vyloženou Najsvätejšou Eucharistiou:

PONDELOK – PIATOK OD 08.00 – 18.00 hod.
NEDEĽA – OD 12.00 – 18.00 hod.

Možnosť sledovania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom stránky: www.logos.tv, v televízii a v rozhlase.

Na sviatok sv. ap. Jakuba, piatok 23.10.2020, pozývame duchovenstvo a veriacich celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame na osobné zváženie.

Oznam: Kto ma záujem o časopis SLOVO na rok 2021 je potrebné objednať v sakristii do 15.11.2020. Cena je 16,00 €,-

Ohlášky:
Mgr. Ivan Baláži bývajúci v Stropkove a Mgr. Katarína Chalachanová bývajúca vo Svidníku. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik