Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.9.2020

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 800 hod. (slovenská), o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka k Božiemu hrobu.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na nácvik spevu o 10 30 hod. do kláštora tešíme sa na vás.

 Ohlášky:

Frederik Varga bývajúci v StropkoveMichaela Marčišinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pár nemohl uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik