Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 30.8.2020

Teraz po sv. liturgiách je zbierka na náš chrám keďže je to posledná nedeľa v mesiaci.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu ráno sv. liturgia bude 8 00 hod. pre žiakov, študentov a pedagógov, a  večer  o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 800 hod. (slovenská), o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Oznam: V sobotu sa bude vo Svidníku konať stretnutie otca arcibiskupa Jána Babjaka s mladými. Pozývame preto deti a mladých na toto stretnutie, ktoré začne o 10 00 hod. spoločnou archijerejskou svätou liturgiou a potom bude program pokračovať v kultúrnom dome.

Oznam: Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove oznamuje svojim žiakom a rodičom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 10:30 hod. v budove školy v jednotlivých triedach bez účasti rodičov. Slávnostné otvorenie pre žiakov a rodičov 1. ročníka bude v školskej záhrade o 9:30 hod., v prípade dažďa v 1. A a 1.B triede v budove školy. Otvorenie nového školského roka sa uskutoční v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami, ktoré sú zverejnené na stránke školy.

Ohlášky:

Martin Dulina bývajúci v DukovciachSimona Tančáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2 – 3.x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pár nemohl uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Dary:

Mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone Bejrúte činila 678,50,- €

Úprimné Pán Boh zaplať!

Článok napísal Metod Lukačik