Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.8.2020

 

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgia dopoludnia 8 00 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 10 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte.

Pozvánka: Už v predstihu Vás chceme informovať, že dňa 29.08.2020 (sobota) sa uskutoční 8.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku, pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať v sakristii.

Oznam: 19.augusta 2020 (streda) vás pozývame na prázdninovú púť do Klokočova v rámci 350. výročia slzenia milostivej ikony v Klokočove. Odchod autobusu o 7 30 ráno od nášho chrámu a cena je približne 7€. Púť organizujú viaceré farnosti nášho dekanátu. Ak by ste mali záujem zapíšte sa vzadu na papier do pondelka.

Ohlášky:

Patrik Pazin bývajúci v Stropkove a Denisa Gonosová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Libor Petráš bývajúci v Stropkove a Dana Bednáriková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x a 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik