Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 9.8.2020

Teraz po sv. liturgiách je zbierka na katechizácia a katolícke školy.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Sobotu mame prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky sv. liturgie budú ako v nedeľu dopoludnia 8 00 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 10 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Na budúcu nedeľu sv. liturgia dopoludnia 8 00 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 10 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Pozvánka: Už v predstihu Vás chceme informovať, že dňa 29.08.2020 (sobota) sa uskutoční 8.ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka M. D. Trčku, pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagat a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať v zakrestii.

Oznam: 19.augusta 2020 (streda) vás pozývame na prázdninovú púť do Klokočova v rámci 350. Výročia slzenia milostivej ikony v Klokočove. Išlo by sa v ranných hodinách a po návšteve Klokočova by sme zašli aj do kláštora redemptoristov v Michalovciach. Púť organizujú viacere farnosti nášho dekanátu. Ak by ste mali záujem zapíšte sa vzadu na papier.

Ohlášky:

Patrik Pazin bývajúci v StropkoveDenisa Gonosová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Peter Jakubčo bývajúci v StropkoveMariana Očipková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik