Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.06.2020

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V stredu o 19 00 hod. stretnutie farskej rady.

Vo štvrtok o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

V sobotu začíname odpustovú slávnosť, preto sv. liturgia ráno nebude. Večer o 18 00 hod. sv. liturgia (slovenská).

Nedeľný program odpustovej slávnosti:  sv. liturgia dopoludnia 7 30 (slovenská) 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Program našej odpustovej slávnosti je na nástenke.

Článok napísal Metod Lukačik