Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 31.10.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám keď je posledná nedeľa v mesiaci. O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V tomto týždni budú sv. liturgie kvôli pandemickým opatreniam len s obmedzeným počtom v chráme pre režim základ – max. 40 ľudí.

V pondelok je Štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Sv. liturgie budú ráno 8 00 hod. v režime zaočkovaní a večer o 18 00 hod. Popoludní o 15 00 hod. na cintoríne budeme sláviť obrady za zosnulých.

V utorok je pamiatka zosnulých večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. s panychídou za všetkých zosnulých našej farnosti. Liturgia bude v režime zaočkovaní.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných – max. 100 ľudí. o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP- max. 60 ľudí. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných- max. 100 ľudí. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre režim základ – max. 40 ľudí.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu pre režim základ – max. 35 ľudí.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece za nenarodené deti. Cena je 1,-€.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.
– Aktuálny kurátorský zbor našej farnosti je už dlhý čas v tom istom zložení. Keďže vekový a zdravotný stav niektorých členov im už neumožňoval plniť ich poslanie rozhodli sa zrieknuť svojho členstva a správca farnosti s kurátorským zborom ich zrieknutie prijali. Teraz nastal čas a nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nový kurátorský zbor, aby mohli právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby kurátorského zboru farnosti.
– Od nedele 10.10.2021 môžete mená viacerých kandidátov napísať na ľubovoľný lístok, na ktorý je potrebné uviesť meno a priezvisko navrhovaného kandidáta. Lístky je potrebné vhodiť do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 31.10.2021.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár