Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 01.06.2020

Teraz po sv. liturgiách je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok máme sviatok Najsvätejšej Trojice – Pondelok Svätého Ducha – sv. liturgie budú – 8 00 hod. 16 00 hod. a o 18 00 hod.

V utorok pozývame deti ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímanie na sv. liturgiu, ktorá bude o18 00 hod. Po sv. liturgii bude stretnutie.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia 7 30 (pre seniorov), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V tomto týždni je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod, v sakristii, kde bude zabezpečený 2 metrový odstup a vetranie. V piatok chorých spovedáme od  8 00 hod. V piatok je voľnica.

Článok napísal Metod Lukačik