Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 24.05.2020

Teraz po sv. liturgiách je zbierka na katolícke masmédiá.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V sobotu – je piata zádušná sobota – sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod., po ktorej bude nasledovať panychída s hramotami. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu je sviatok Zoslania Svätého Ducha: sv. liturgie dopoludnia 7 30 (pre seniorov), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Ohlášky:       

Lukáš Surgent bývajúci v Prešove a Katarína Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.   

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik