Liturgický program v priebehu týždňa

!!! V súvislosti s mimoriadnou situáciou koronavírusu oznamujeme, že verejné bohoslužby v chráme sv. Cyrila a Metoda  sú naďalej zrušené do odvolania.!!!

Kto by sa však potreboval vyspovedať, je potrebné sa telefonicky dohodnúť s kňazom na čase svätej spovede.

o. Jozef Vojtila CSsR: 090 4986 456                   o. Miroslav Liška CSsR: 0903 493 374   

o. Jozef Jurčenko CSsR: 0902 474 816              o. Cyril Bučko CSsR: 0949 327 309      

o. Pavol Tomko CSsR: 0911 912 687                   o. Jozef Troja CSsR: 0908 146 737

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej:

PONDELOK – SOBOTA OD 08.00 – 20.00 HOD.

NEDEĽA – OD 10.00 – 20.00 HOD.

Možnosť sledovania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom – stránky: www.logos.tv, v televízii a v rozhlase.

!!! Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne !!!

Článok napísal Metod Lukačik