Liturgický program v priebehu týždňa

SLÁVA ISUSU CHRISTU!

Oznamy Stropkov 29.03.2020

VEĽKÉ SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI PASCHY

Milovaní veriaci, chceme vás informovať, že tohto roku sa v dôsledku šírenia koronavírusu NEBUDE KONAŤ HROMADNÉ SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI PASCHY. Kto by sa však chcel pred sviatkami vyspovedať, je potrebné sa telefonicky dohodnúť s kňazom na čase svätej spovede.

  1. Jozef Vojtila CSsR: 090 4986 456 
  2. Miroslav Liška CSsR: 0903 493 374
  3. Jozef Jurčenko CSsR: 0902 474 816
  4. Cyril Bučko CSsR: 0949 327 309
  5. Pavol Tomko CSsR: 0911 912 687
  6. Jozef Troja CSsR: 0908 146 737

Chceme vás však poprosiť, aby ste využili možnosť sviatosti zmierenia IBA VO VÝNIMOČNOM PRÍPADE, aby ste chránili seba aj nás a aby sme dbali aj na nariadenia štátu o obmedzení pohybu osôb a spoločného kontaktu. Za výnimočný prípad považujte najmä to, ak ste neboli na svätej spovedi veľmi dlhú dobu a viete, že ste spáchali ťažký hriech, z ktorého by ste sa chceli vyspovedať – ale aj tu je ponuka vzbudiť si dokonalú ľútosť, ktorá odpúšťa aj ťažké hriechy. Ak sa však spovedáte pravidelne (na prvý piatok a pod.) a nevnímate, žeby ste mali na duši ťažký hriech, využite, prosím, možnosť vzbudiť si dokonalú ľútosť.

 !!! Veriacich starších ako 65 rokov, alebo ľudí s podlomeným zdravím prosíme, aby v záujme ochrany svojho zdravia na svätú spoveď nešli, ale vzbudili si dokonalú ľútosť nad hriechmi, ktorá odpúšťa aj ťažké hriechy !!!

Tiež prosíme, aby na svätú spoveď nešli tí, ktorí sú chorí na rôzne respiračné ochorenia, aj keď nie na Covid- 19, ďalej tých, ktorí vo svojom svedomí vnímajú zdravotné nebezpečenstvo sa teraz spovedať a tiež tých, ktorí sú v povinnej karanténe, alebo majú podozrenie, že boli v kontakte s nakazenou osobou. Rovnako aj vy si môžete vzbudiť dokonalú ľútosť nad hriechmi. Čo najskôr ako to okolnosti dovolia budeme spoločne spovedať tých, ktorí sa pred veľkonočnými sviatkami spovedať nemohli. 

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ? 

Najprv si urobíš spytovanie svedomia – podobne, ako keď sa pripravuješ na svätú spoveď – a potom úprimne oľutuješ všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je veľmi dôležitý) mať na zreteli nekonečnú Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom tvojej ľútosti. Na prvom mieste teda ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy – a teda som tým zarmútil milovanú osobu. Teda HLAVNÝM DôVODOM ĽÚTOSTI NEBUDE STRACH Z VEČNÉHO ZATRATENIA A INÝCH TRESTOV, KTORÉ HROZIA HRIEŠNIKOVI – LEBO TO JE NEDOKONALÁ ĽÚTOSŤ, ALE NA PRVOM MIESTE JE ĽÚTOSŤ, KTORÁ JE OVOCÍM LÁSKY, KTOREJ JE ĽÚTO, ŽE ZARMÚTILA A UBLÍŽILA OSOBE, KTORÚ MILUJE – TEDA BOHU.

!!! Dokonalá ľútosť v sebe obsahuje aj pevné predsavzatie ísť na svätú spoveď hneď ako to bude možné a vyspovedať sa zo všetkých ťažkých hriechov, ktoré by človek vyznal, ak by na svätú spoveď mohol ísť. !!!

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej od 8:00-20:00 hod.               

Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne!!!  Tešíme sa na chvíľu, kedy sa budeme môcť s vami stretnúť na spoločných sláveniach v našom chráme.

Článok napísal Metod Lukačik