Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 24.10.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Misie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Náš okres od pondelka je v čiernej farbe, je potrebne viesť evidenciu účastníkov svätých liturgií. Preto vás prosíme, aby ste si už doma napísali na papierik telefónne číslo, alebo mailovú adresu (bez mena a priezviska) a vhodili ich pri príchode do chrámu do pripravenej skrinky. Na liturgiách je potrebné dodržiavať rozostupy cca 2 m a to aj pri pristupovaní ku svätému prijímaniu.

V tomto týždni budú sv. liturgie kvôli pandemickým opatreniam len s obmedzeným počtom v chráme – max. 40 ľudí.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných – max. 100 ľudí. o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP- max. 60 ľudí. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných- max. 100 ľudí. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre režim základ – max. 40 ľudí. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu pre režim základ – max. 35 ľudí.

Oznam: Stretnutie členov Arcibratstva Sv. Ruženca bude na budúcu nedeľu 31.10.2021 o 15 00 hod. Pozývame aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.
– Aktuálny kurátorský zbor našej farnosti je už dlhý čas v tom istom zložení. Keďže vekový a zdravotný stav niektorých členov im už neumožňoval plniť ich poslanie rozhodli sa zrieknuť svojho členstva a správca farnosti s kurátorským zborom ich zrieknutie prijali. Teraz nastal čas a nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nový kurátorský zbor, aby mohli právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby kurátorského zboru farnosti.
– Od nedele 10.10.2021 môžete mená viacerých kandidátov napísať na ľubovoľný lístok, na ktorý je potrebné uviesť meno a priezvisko navrhovaného kandidáta. Lístky je potrebné vhodiť do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 31.10.2021.
– V nedeľu 31.10.2021 určená volebná komisia následne sčíta všetky vami navrhnuté mená kandidátov a vytvorí zoznam voliteľného lístka kandidátov do kurátorského zboru s počtom získaných hlasov.
Ďakujem za spoluprácu.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár