Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 08.03.2020

Dnes Vás srdečne pozývame na veľkopôstnu večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben. Je stretnutie deti, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a na slávnostné sväté prijímanie  o 18 00 hod. v kláštore.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.  

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 9 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia až do   17 30 hod., kedy bude krížová cesta, ktorú budú viesť ženy – matky. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu – je tretia zádušná sobota – sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod., po ktorej bude nasledovať panychída s hramotami. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 7 30 (sv. liturgia Bazila Veľkeho), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. o 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov pozýva predškolákov a ich rodičov na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.3. a 18.3.2020 v čase od 13 00 hod. do 17 00 hod. Využite túto nezáväznú príležitosť prezrieť si priestory školy, porozprávať sa s vedením a pedagógmi školy, ale hlavne vyskúšať zručnosti detí potrebné k zápisu do 1. ročníka.

Oznam: prišlo nove číslo časopisu SLOVO, ktoré si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

Oznam a pozvánka: Pozývame mladých na Európske stretnutie redemptoristickej mládeže, ktoré sa uskutoční  v dňoch 29. júla. až 2.augusta 2020 v Bratislave. Hľadáme aj dobrovoľníkov na toto stretnutie. Pre dobrovoľníkov je potrebné ovládať aspoň stredne angličtinu, či iné cudzie jazyky. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii.

otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, po zvážení a konzultácii s odborníkmi nariadzuje, aby sa podávanie Eucharistie v chrámoch Prešovskej archieparchie vykonávalo od nedele 8. marca 2020 do odvolania nasledovne:

  1. Najprv príjmu Eucharistiu pod spôsobom vína deti, ktoré ešte neboli na prvú svätú spoveď.Eucharistiu príjmu z lyžičky.
  2. Potom kňaz podáva Eucharistiu pod spôsobom chleba, rukou, ostatným veriacim na ruku (z diskosa, alebo inej nádoby). Veriaci majú k Eucharistii pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám vloží do úst pred kňazom. Prosíme upozorniť veriacich vopred, aby požili aj omrvinky, ktoré ostanú po prijatí na dlani.
  3. Nakoniec, v mimoriadnych prípadoch, kedy veriaci nie sú schopní prijať Eucharistiu z dlane, kňaz im podáva Eucharistiu do úst rukou opatrne ako posledným. 

Pri ohlásení tohto oznamu pred začiatkom svätej liturgie prosíme upozorniť rodičov, ktorých deti už budú prijímať Božie Telo do dlane, aby ich rodičia pred samotným svätým prijímaním usmernili. 

Prosíme, aby ste tieto informácie prečítali svojim veriacim pred začiatkom svätých liturgií.

Toto nariadenie je dočasné a jeho odvolanie Vám bude včas oznámené.

Informácia pre kňazov: Taktiež prosíme, aby ste vynechali vo svätej liturgii “bozk pokoja” s ostatnými kňazmi a aby len hlavný slúžiteľ pobozkal vrch diskosa, čaše a prestol. Samozrejme prosíme, aby častice určené na Eucharistiu mali väčší rozmer a skôr tvar “obdlžníka”.

Článok napísal Metod Lukačik