Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 01.03.2020

Po liturgiách bude zbierka na charitu. Dnes Vás srdečne pozývame na veľkopôstnu večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.                             

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.                                                                                                  

Vo štvrtok pri sv. liturgiách udelíme sviatosť pomazania chorých.                              

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 9 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia až do   17 30 hod., kedy bude krížová cesta, ktorú budú viesť muži. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu – je druhá zádušná sobota – sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod., po ktorej bude nasledovať panychída s hramotami. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 7 30 (sv. liturgia Bazila Veľkeho), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Veľkopôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod, a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 5 30 hod.

Oznam: Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov pozýva predškolákov a ich rodičov na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.3. a 18.3.2020 v čase od 13 00 hod. do 17 00 hod. Využite túto nezáväznú príležitosť prezrieť si priestory školy, porozprávať sa s vedením a pedagógmi školy, ale hlavne vyskúšať zručnosti detí potrebné k zápisu do 1. ročníka.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu na našu michalovskú viceprovinciu redemptoristov, alebo nášmu zboru,  vzadu na stolíku sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vám z úprimného srdca ďakujeme    

Oznam: v utorok odchádza autobus do Vranova nad Topľou na akciu Farnosť na ľade o 9 30 hod. od cerkvi; cena je symbolické 1,- euro na osobu. Klzisko je objednane od 11 30 do 13 30 hod., ešte sú voľne miesta. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii.

Oznam a pozvánka: Pozývame mladých na Európske stretnutie redemptoristickej mládeže, ktoré sa uskutoční  v dňoch 29. júla. až 2.augusta 2020 v Bratislave. Hľadáme aj dobrovoľníkov na toto stretnutie. Pre dobrovoľníkov je potrebné ovládať aspoň stredne angličtinu, či iné cudzie jazyky. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii.

Článok napísal Metod Lukačik