Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 3.10.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. a o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu, pre OTP.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre základ.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi ktoré sa pripravujú ich deti na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2021/2022 v kláštore.

Ohlášky:
Ján Homoľa bývajúci v Stropkove a Katarína Adamová bývajúca vo Vechci. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemoholi uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár