Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.09.2021

Teraz po sv. liturgii je mimoriadna zbierka na Kubu, ktorú vyhlásili otcovia biskupi na Slovensku. Zbierka na náš chrám, ktorá dnes mala byť, bude presunutá na budúcu nedeľu. Na 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok mame sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod., a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a vo štvrtok chorých od 8 00 hod.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v kláštore.

Ohlášky:
Juraj Košuth bývajúci v Košiciach a Mária Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Patrik Kačmár bývajúci v Duplíne a Ivana Vatraľová bývajúca v Šandal – Roveň. Ohlasujú sa po 3x.
Ján Homoľa bývajúci v Stropkove a Katarína Adamová bývajúca vo Vechci. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemoholi uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár